Over ons

Visie en missie


Stichting Encuentro Zorgt (StEZ) is een Christelijke particuliere zorgorganisatie, welke in december 2011 is opgericht met de missie: "vraaggerichte, multiculturele en kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren en bij te dragen aan verbetering van de mondiale zorginfrastructuur".


Stichting Encuentro Zorgt is een Christelijke zorgorganisatie met een brede visie. StEZ levert zowel zorg als particuliere zorg-op-maat aan zorgbehoevenden van alle leeftijden, met specifieke aandacht voor de Spaans-en Portugeessprekende zorgvragers. De zorgverlening van StEZ is zodanig ingericht dat er rekening wordt gehouden met de cultuur, geloofsachtergrond van clienten.

Over ons

Encuentro Zorgt is een jonge actieve organisatie, opgericht in 2011. De Stichting werkt zonder winstoogmerk op basis van levensbeschouwelijke beginselen en vanuit de overtuiging dat barmhartigheid tussen mensen nodig en vanzelfsprekend is. Medewerkers van Encuentro Zorgt krijgen regelmatig nascholing.
Encuentro Zorgt biedt in en vanuit Duivendrecht, Molenkade, zorg en dienstverlening, 24 uur per dag. Stichting Encuentro Zorgt is een jonge organisatie, die zich na de ontwikkelingen ten gevolge van het “zorgen voor je lichaam en geest” visie vanuit “Stichting Encuentro” is ontstaan.

Huis regels


Wat doen we wel:


 •  Iedereen gaat op een vriendelijke, gelijkwaardige en respectvolle manier met elkaar om, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen van de clienten.
 • Medewerkers behandelen u deskundig, professioneel en met aandacht voor u als persoon.
 • Medewerkers van Encuentro Zorgt mogen u vragen naar uw identiteitsbewijs.
 • Iedereen respecteert de noodzakelijke rust voor onze clienten.
 • Medewerkes zetten hun mobiele telefoon uit als ze met de zorgverlening bezig zijn.
 • Iedereen volgt bij calamiteiten de aanwijzingen van medewerkers, politie en brandweer op.
 • Iedereen vraagt vooraf toestemming aan leidinggevende en betrokkene(n) voor het maken van foto- en/of filmopnamen.Wat doen we niet:


 • Verbaal of lichamelijk geweld, bedreiging, intimidatie, agressie, discriminatie of andere ongewenste omgangsvormen worden niet getolereerd.
 • Niemand heeft alcohol, drugs en/of andere geestverruimende middelen bij zich zonder verkregen toestemming en/of zonder medische noodzaak.
 • Niemand draagt wapens, van welk soort dan ook.
 • Niemand rookt op andere plekken dan de speciaal daartoe aangewezen ruimten.Waar:


 • Deze huisregels gelden voor alle locaties, gebouwen en (parkeer)terreinen van

Handhaving


Bij diefstal, geweld, vandalisme en ander ongeoorloofd gedrag doet Encuentro Zorgt aangifte bij de politie.


Bij het niet naleven van deze regels kan het bestuur u de toegang tot het gebouw en/of het terrein ontzeggen.

Stiching Encuentro Zorgt is niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, clienten of bezoekers.