Pakket Thuis

Volledig pakket thuis

 

Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Bij een vpt blijft u thuis wonen en levert een zorginstelling  zoals Stichting Encuentro Zorgt het volledige pakket zorg.

U heeft een indicatie van CIZ nodig voor zorg uit de Wet langdurige zorg.


Bij uw indicatie krijgt u een zorgprofiel. Daarin staat welke zorg u kunt ontvangen. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging en/of dagbesteding.


U wilt thuis blijven wonen.


U kiest voor de leveringsvorm volledig pakket thuis.


U bespreekt met uw zorgkantoor of zorgaanbieder hoe de precies ingevuld wordt. De zorgaanbieder levert de zorg bij u thuis.


Het ‘modulair pakket thuis’ (mpt) is een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het mpt is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt.

Hoe werkt het?

U heeft een indicatie nodig voor zorg uit de Wet langdurige zorg.


Bij uw indicatie krijgt u een zorgprofiel.

Daarin staat welke zorg u kunt ontvangen. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging en/of dagbesteding.


U geeft aan dat u thuis wilt blijven wonen.


Het zorgkantoor beoordeelt of uw situatie daarvoor geschikt is.


Het mpt is geschikt als u niet alle zorg uit uw zorgprofiel nodig heeft.


U bespreekt met uw zorgkantoor welke zorg u wel wilt ontvangen. Het zorgkantoor regelt dat u die zorg thuis krijgt.

Mogelijkheden met een mpt?

Elke zorg is mogelijk met een mpt?


In het algemeen zijn deze vormen van zorg mogelijk vanuit een mpt:


  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Begeleiding (individueel en/of groep)
  • Huishoudelijke hulp (schoonhouden van de woning)
  • Logeeropvang (kortdurende verblijf)
  • Behandeling (individueel en/of groep)
  • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding


U kunt deze zorgsoorten alleen afnemen als ze in uw zorgprofiel staan. Staat in uw zorgprofiel ook 'Verstrekken van eten en drinken?'. Die zorg is niet mogelijk via een mpt. Deze zorg is wel mogelijk via een volledig pakket thuis.

Wanneer is het mpt geschikt?


Als u thuis blijft wonen, en;


- u voldoende mantelzorg heeft om (delen van) het benodigde toezicht of zorg in de nabijheid over te nemen, en


- u niet alle zorg uit uw Wlz-indicatie nodig heeft, of

u een deel van de zorg zelf wil inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).


- Het mpt is alleen mogelijk als u thuis verantwoord en doelmatig zorg kunt krijgen.

 

- Doelmatig wil zeggen dat uw zorg thuis niet duurder is dan de zorg die u in een instelling zou  krijgen. In sommige situaties mag de zorg 25% duurder zijn (Extra kosten thuis).


- Verantwoord wil zeggen dat uw zorg veilig is en goed aansluit bij uw zorgbehoefte.

Heb je vragen?