Onze diensten

Thuiszorg

De zorgvormen en diensten die door STEZ geleverd worden zijn:


  • Verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding en behandeling;
  • Particuliere en/of aanvullende zorg;
  • Overbruggingszorg;
  • Huishoudelijke verzorging;
  • Inleen personeel t.b.v. andere zorgrelaties.

Sociaal-en maatschappelijke dienstverlening.o.a


  • Juridische ondersteuning voor de Spaans-en portugeessprekend zorgvragers
  • Pedagogische hulpverlening o.a Huiswerkbegeleiding
  • Gezinshulpverlening
  • Pastorale hulpverlening

Onderwijs  • Cursussen en trainingen

Wat zijn de mogelijkheden?

Wanneer u persoonlijke verzorging nodig heeft, kunt u kiezen hoe u die zorg wilt ontvangen; in natura of via een persoonsgebonden budget.

Wanneer u kiest voor zorg in natura, dan kiest u zelf één van de toegelaten herkende zorgaanbieders, met wie het zorgkantoor een contract heeft afgesloten. U hoeft dan geen afspraken meer te maken over bijvoorbeeld de prijs en de kwaliteit van de zorg. Ook de betaling van de zorg en de administratie daaromheen regelt het zorgkantoor. U moet nog wel afspraken maken met de zorgaanbieder over wanneer de zorg moet beginnen.

Kiest u voor een Persoonsgebonden Budget (PGB), dan bepaalt u helemaal zelf wie de zorg biedt. U moet in dat geval ook zelf afspraken maken met de zorgaanbieder over de prijs en de kwaliteit van de zorg. Deze afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst. Ook bent u verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie: hoeveel uur uw hulp bij u werkt en wat u hiervoor betaalt.

Kosten

Ontvangt u zorg van een zorgaanbieder? Dan moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (Het CAK).

Bijzondere bijstand

Kiest u voor zorg in natura dan krijgt u een rekening voor uw eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze rekening kunt u gespreid betalen of in één keer.

Kiest u voor een Persoonsgebonden Budget dan houdt uw gemeente of uw zorgverzekeraar uw eigen bijdrage in op het Persoonsgebonden Budget dat u ontvangt. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag ontvangt u het PGB in termijnen of in één keer.

Als u een laag inkomen heeft, kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de eigen bijdrage. Voor huishoudelijke verzorging betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling. Hoe lager uw inkomen, hoe minder eigen bijdrage u betaalt. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u bijzondere bijstand (linken naar pagina bijzondere bijstand) aanvragen voor deze eigen bijdrage.

Begeleiding individueel

Bij begeleiding ligt de focus op bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijks algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen. Begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de u als verzekerde in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren. Bijvoorbeeld door te oefenen met vaardigheden of het aanbrengen van structuur. Ook praktische ondersteuning is mogelijk, bijvoorbeeld het aanreiken van zaken aan een persoon die aan een rolstoel gebonden is.


Begeleiding kan bijvoorbeeld ook gaan om het compenseren en actief herstellen van het beperkt of afwezige regelvermogen. Er wordt dan bijvoorbeeld hulp geboden bij het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Begeleiding kan ook activerend van aard zijn, zoals het stimuleren om bepaalde activiteiten te ondernemen of sociale contacten te onderhouden.

Begeleiding in groepsverband

Begeleiding in groepsverband kan nodig zijn, omdat de verzekerde vanwege de aard, omvang en duur van zijn beperkingen niet in staat is om tot een vorm van dag structurering te komen, ook niet door bijvoorbeeld onderwijs of arbeid. Deze begeleiding (in dagdelen) wordt ook wel dagbesteding of 'BG-groep' genoemd. BG-groep is een integraal pakket, dat alle persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling op de achtergrond en individuele begeleiding (BG-ind) omvat, die tijdens de BG-groep moet worden gegeven.

Heb je vragen?