Palliatieve Zorg

Lichaam en geest

 

Naast de bestrijding van pijn en andere lichamelijke klachten, is aandacht voor de psychosociale en spirituele aspecten van ziek-zijn en sterven de tweede pijler can zorgverlening. Als er sprake is van een beperkt levensperspectief, lijken zingevingsvragen onontkoombaar te worden. Aandacht hebben voor die spirituele, levensbeschouwelijke of religieuze vragen an patiënten en hun naasten is dan ook een elementair onderdeel can zorg.

Palliatieve zorg voegt geen dagen toe aan het leven, maar voegt leven toe aan de dagen.

Mogelijkeheden

Encuentro Zorgt, biedt professionele en gespecialiseerde zorg en verpleging. zonodig 24/7 dus ook in de nachten.


Wij zorgen voor u in uw huis, uw eigen veilige en vertrouwde omgeving. de zorg wordt geboden door verpleegkundigen, verzorgenden (zorgkundigen) en psychosociale hulpverleners.


Erkende thuiszorg-instelling

Encuentro Zorgt, is een erkende zorgginstelling die werkt vanuit de holistische gedachte waarbij lichaam en geest in balans zijnen met respect voor uw levenswijze.


Encuentro Zorgt  biedt verantwoorde zorg in de palliatieve fase. Zorg waarin de cliënt centraal staat en regie houdt.