Diensten

 

Verpleging

Stichting Encuentro Zorgt biedt naast Persoonlijke verzorging, Behandeling en Begeleiding ook extramurale Verpleeghuiszorg. Extramurale verpleeghuiszorg (afgekort VP) is voor mensen met een verpleeghuisindicatie die buiten het verpleeghuis wordt geboden, zowel aan mensen thuis als aan mensen in een verzorgingshuis.

Stichting Encuentro Zorgt biedt de AWBZ functie Verpleging tevens in de volgende vormen:ONPLANBARE ZORG

Onplanbare zorg is zorg waar mensen die zelfstandig wonen met of zonder indicatie onverwacht en acuut 24 uur per dag een beroep op kunnen doen door een telefoonnummer van een regionaal meldpunt te bellen of door een alarmeringssysteem in werking te stellen; geleverd door verschillende, samenwerkende zorgaanbieders uit een regio zoals thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

VERBLIJFSZORG THUIS / INNOVATIE ZZP indicaties

Verblijfszorg Thuis betreft zorg die thuis geleverd wordt vanuit een intramurale zorginstelling aan iemand met een indicatie voor zorg met verblijf; hieronder vallen onder meer het verstrekken van voeding, het schoonhouden van de leefruimte, enige recreatieve activiteiten en toezicht en bescherming; cliënten (of hun mantelzorgers) kunnen de zorg zelf regelen via een persoonsgebonden budget of in samenwerking met een intramurale zorginstelling die het zogeheten volledig pakket thuis levert.

MEERZORG in Multidisciplinair samenwerkingsverband

1. vorm van verpleeghuiszorg in verzorgingshuizen voor bewoners met psychische problemen;

2. medische zorg en maatschappelijke opvang voor ernstig zieke dak- en thuislozen die in de reguliere zorg niet geholpen worden

Wat zijn de mogelijkheden?

Wanneer u persoonlijke verzorging nodig heeft, kunt u kiezen hoe u die zorg wilt ontvangen; in natura of via een persoonsgebonden budget.

- Wanneer u kiest voor zorg in natura, dan kiest u zelf één van de AWBZ erkende zorgaanbieders, met wie het zorgkantoor een contract heeft afgesloten. U hoeft dan geen afspraken meer te maken over bijvoorbeeld de prijs en de kwaliteit van de zorg. Ook de betaling van de zorg en de administratie daaromheen regelt het zorgkantoor. U moet nog wel afspraken maken met de zorgaanbieder over wanneer de zorg moet beginnen.

- Kiest u voor een Persoonsgebonden Budget (PGB), dan bepaalt u helemaal zelf wie de zorg biedt. U moet in dat geval ook zelf afspraken maken met de zorgaanbieder over de prijs en de kwaliteit van de zorg. Deze afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst. Ook bent u verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie: hoeveel uur uw hulp bij u werkt en wat u hiervoor betaalt.

Kosten

Ontvangt u zorg van een zorgaanbieder? Dan moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (Het CAK). De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, leeftijd en de samenstelling van uw gezin. U krijgt van het CAK een rekening voor uw eigen bijdrage. Meer informatie over het CAK kunt u vinden op www.hetcak.nl

Bijzondere bijstand

Als u een laag inkomen heeft, kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de eigen bijdrage. Voor huishoudelijke verzorging betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling. Hoe lager uw inkomen, hoe minder eigen bijdrage u betaalt. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u bijzondere bijstand (linken naar pagina bijzondere bijstand) aanvragen voor deze eigen bijdrage.

Kiest u voor zorg in natura dan krijgt u een rekening voor uw eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze rekening kunt u gespreid betalen of in één keer.

Kiest u voor een Persoonsgebonden Budget dan houdt uw gemeente of uw zorgverzekeraar uw eigen bijdrage in op het Persoonsgebonden Budget dat u ontvangt. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag ontvangt u het PGB in termijnen of in één keer.