Over ons

Huisregels

Wat doen we wel:

 1. • Iedereen gaat op een vriendelijke, gelijkwaardige en respectvolle manier met elkaar om, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen van de cliënten.
 2. • Medewerkers behandelen u deskundig, professioneel en met aandacht voor u als persoon.
 3. • Medewerkers van Encuentro Zorgt mogen u vragen naar uw identiteitsbewijs.
 4. • Iedereen respecteert de noodzakelijke rust voor onze cliënten.
 5. • Medewerkes zetten hun mobiele telefoon uit als ze met de zorgverlening bezig zijn.
 6. • Iedereen volgt bij calamiteiten de aanwijzingen van medewerkers, politie en brandweer op.
 7. • Iedereen vraagt vooraf toestemming aan leidinggevende en betrokkene(n) voor het maken van foto- en/of filmopnamen.
Wat doen we niet:
 1. • Verbaal of lichamelijk geweld, bedreiging, intimidatie, agressie, discriminatie of andere ongewenste omgangsvormen worden niet getolereerd.
 2. • Niemand heeft alcohol, drugs en/of andere geestverruimende middelen bij zich zonder verkregen toestemming en/of zonder medische noodzaak.
 3. • Niemand draagt wapens, van welk soort dan ook.
 4. • Niemand rookt op andere plekken dan de speciaal daartoe aangewezen ruimten.
Waar:
 1. • Deze huisregels gelden voor álle locaties, gebouwen en (parkeer)terreinen van Encuentro Zorgt