Diensten

Persoonlijke verzorging

Stichting Encuentro Zorgt biedt naast Verpleging ook Persoonlijke verzorging. Persoonlijke verzorging (afgekort PV of VZ) is het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en omvat bijvoorbeeld helpen met douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan, hulp bij eten en drinken en hulp bij beweging en houding. Ook het stimuleren van de zelfredzaamheid en het aanleren van ADL-activiteiten behoren tot deze functie.


Wat zijn de mogelijkheden?

Wanneer u persoonlijke verzorging nodig heeft, kunt u kiezen hoe u die zorg wilt ontvangen; in natura of via een persoonsgebonden budget.

* Wanneer u kiest voor zorg in natura, dan kiest u zelf één van de AWBZ erkende zorgaanbieders, met wie het zorgkantoor een contract heeft afgesloten. U hoeft dan geen afspraken meer te maken over bijvoorbeeld de prijs en de kwaliteit van de zorg. Ook de betaling van de zorg en de administratie daaromheen regelt het zorgkantoor. U moet nog wel afspraken maken met de zorgaanbieder over wanneer de zorg moet beginnen.

* Kiest u voor een Persoonsgebonden Budget (PGB), dan bepaalt u helemaal zelf wie de zorg biedt. U moet in dat geval ook zelf afspraken maken met de zorgaanbieder over de prijs en de kwaliteit van de zorg. Deze afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst. Ook bent u verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie: hoeveel uur uw hulp bij u werkt en wat u hiervoor betaalt.

Kosten

Ontvangt u zorg van een zorgaanbieder? Dan moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (Het CAK). De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, leeftijd en de samenstelling van uw gezin. U krijgt van het CAK een rekening voor uw eigen bijdrage. Meer informatie over het CAK kunt u vinden op www.hetcak.nl

Bijzondere bijstand

Als u een laag inkomen heeft, kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de eigen bijdrage. Voor huishoudelijke verzorging betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling. Hoe lager uw inkomen, hoe minder eigen bijdrage u betaalt. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u bijzondere bijstand (linken naar pagina bijzondere bijstand) aanvragen voor deze eigen bijdrage.

Kiest u voor zorg in natura dan krijgt u een rekening voor uw eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze rekening kunt u gespreid betalen of in één keer.

Kiest u voor een Persoonsgebonden Budget dan houdt uw gemeente of uw zorgverzekeraar uw eigen bijdrage in op het Persoonsgebonden Budget dat u ontvangt. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag ontvangt u het PGB in termijnen of in één keer.