Diensten

Huishoudelijke verzorging

Stichting Encuentro Zorgt biedt naast Verpleging en Verzorging ook Huishoudelijke verzorging. Huishoudelijke Verzorging (afgekort HVZ) behelst hulp bij het voeren van uw huishouden. Denk daarbij aan het schoonmaken en schoon houden van uw woning of het doen van de dagelijkse boodschappen. Ook hulp bij het organiseren van uw huishouden valt onder huishoudelijke verzorging, zoals het invullen van formulieren. U kunt huishoudelijke verzorging aanvragen bij de gemeente. Als u vanwege een beperking of een psychosociaal probleem uw huishouden niet goed kunt voeren, is het belangrijk om eerst in uw eigen omgeving een oplossing te zoeken. Familie of vrienden kunnen u wellicht helpen of misschien is een maaltijdenservice of de boodschappenbegeleidingsdienst voor u al een oplossing. De gemeente kan u helpen bij het zoeken naar mogelijkheden. Wanneer u geen of onvoldoende hulp uit uw omgeving kunt krijgen, kijkt de gemeente of u in aanmerking komt voor hulp in het huishouden.

Wat zijn de mogelijkheden?

Wanneer u huishoudelijke verzorging krijgt van de gemeente kunt u kiezen hoe u die zorg wilt ontvangen; in natura of via een persoonsgebonden budget.

- Wanneer u kiest voor zorg in natura, dan kiest u zelf één van de zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. U hoeft dan geen afspraken meer te maken over bijvoorbeeld de prijs en de kwaliteit van de zorg. Ook de betaling van de zorg en de administratie daaromheen regelt de gemeente. U moet nog wel afspraken maken met de zorgaanbieder over wanneer de zorg moet beginnen.

- Kiest u voor een Persoonsgebonden Budget (PGB), dan bepaalt u helemaal zelf wie u komt helpen bij het huishouden. U moet in dat geval ook zelf afspraken maken met de zorgaanbieder over de prijs en de kwaliteit van de zorg. Deze afspraken legt u vast in een arbeids- of zorgovereenkomst. Ook bent u verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie: hoeveel uur uw hulp bij u werkt en wat u hiervoor betaalt.

NOTA BENE

Stichting Encuentro Zorgt heeft geen contracten afgesloten met gemeenten. Daarom kan zij geen HVZ in natura bieden. Indien u kiest voor huishoudelijke verzorging via Stichting Encuentro Zorgt, dan kan dit alleen op basis van een PGB.

Kosten

Krijgt u hulp bij het huishouden? Dan moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal AdministratieKantoor (CAK). De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, leeftijd en de samenstelling van uw gezin. U krijgt van het CAK een rekening voor uw eigen bijdrage. Meer informatie over het CAK kunt u vinden op www.hetcak.nl

Bijzondere bijstand

Als u een laag inkomen heeft, kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de eigen bijdrage.

Voor huishoudelijke verzorging betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling. Hoe lager uw inkomen, hoe minder eigen bijdrage u betaalt. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u bijzondere bijstand (linken naar pagina bijzondere bijstand) aanvragen voor deze eigen bijdrage.

Kiest u voor zorg in natura dan krijgt u een rekening voor uw eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze rekening kunt u gespreid betalen of in één keer.

Kiest u voor een Persoonsgebonden Budget dan houdt de gemeente uw eigen bijdrage in op het Persoonsgebonden Budget dat u ontvangt. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag ontvangt u het PGB in termijnen of in één keer.