• Ouderen en jeugd Eigenlijk zijn er zo veel soorten zorg als er soorten mensen zijn. Het aantal allochtone ouderen groeit; gezins- en opvoedingsproblemen nemen toe. Encuentro Zorgt speelt in op deze en andere maatschappelijk ontwikkelingen met bijvoorbeeld zorgbegeleiding in het land van herkomst en psychosociale begeleiding, vaak in samenwerking met diverse GGZ-instellingen. Lees meer
  • Zekerheid en kwaliteit Encuentro Zorgt is een jonge actieve AWBZ-erkende organisatie, opgericht in 2011. De Stichting werkt zonder winstoogmerk op basis van levensbeschouwelijke beginselen en vanuit de overtuiging dat barmhartigheid tussen mensen nodig en vanzelfsprekend is. Medewerkers van Encuentro Zorgt krijgen regelmatig nascholing. Lees meer
  • Encuentro Zorgt, door wie? Bij Encuentro Zorgt werken gespecialiseerde verpleegkundigen, zieken-, bejaarden- en gezinsverzorgers en sociaalpedagogische hulpverleners. Medewerkers worden behalve op hun vakkennis geselecteerd op motivatie, flexibiliteit en betrokkenheid. Zo veel mogelijk worden verzorgers ingeschakkeld uit de directe omgeving van de cliŽnt omdat een vertrouwd gezicht belangrijk is.
    Lees meer

Encuentro Zorgt streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de multiculturele samenleving.

Encuentro Zorgt, voor wie?

Stichting Encuentro Zorgt is gespecialiseerd in 24-uurs thuiszorg, rekening houdend met rijke culturele verscheidenheid in Nederland. Bij Encuentro Zorgt gaat het om de cliŽnt. De zorg houdt niet op bij de Nederlandse grens. Encuentro Zorgt is betrokken bij projecten in het buitenland. De informatie is ook beschikbaar in Engels, Spaans, Papiamentu.

Geen wachtlijst

Behalve de betrokkene zelf, kunnen ook famlieleden, vrienden, de huisarts of zorg- verzekeraar een aanvraag indienen bij Encuentro Zorgt, voor alle hier beschre- ven AWBZ hulpvormen of een combinatie- daarvan. Encuentro Zorgt geeft graag meer informatie in een persoonlijke toelichting, per telefoon, op kantoor of thuis.

Werken bij Encuentro Zorgt

Wij zijn regelmatig op zoek naar enthousiaste, betrokken en gekwalificeerde werknemers. Je kunt solliciteren door een sollicitatie brief via post of je brief en cv te mailen naar werken@encuentrozorgt.nl, of je kunt het persoonlijk komen afgeven.